Historie

De Drachtster Hobby Club is voortgekomen uit een initiatief vanuit de Personeelsvereniging van Philips Drachten, de gemeente Smallingerland, het Plaatselijk Belang en ’t Nut voor het Algemeen. Dit resulteerde in het oprichten van de DHC in 1957 en de opening in 1958.

Het doel was om tegen een lage contributie iedere ingezetene uit Drachten en omstreken in de gelegenheid te stellen om op hobbymatige wijze gebruik te kunnen maken van de ruimte(n) en machinerieën van de hobbyclub.

In 1971 werd DHC gevestigd aan de Tussendiepen 57 in Drachten.

Op 1 november 1979 werd de DHC een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur, statuten en financiële verantwoording. Hiermee werden de officiële banden met Philips losgelaten maar er bleef nog jarenlang een grote mate van verbondenheid merkbaar.
Iedereen die ouder is dan 16 jaar kan DHC lid worden. Ons ledental is in de loop der jaren redelijk constant gebleven.
Van de 350 leden zijn er ruim 125 al meer dan 15 jaar lid en mogen we nog steeds ruim 25 leden in ons midden hebben die al meer dan 40 jaar aan onze club verbonden zijn.

 Hieronder foto’s van de opening in 1971

bak5100080 bak5100082
bak5100084 bak5100086