Educatie

De club organiseert tegen een geringe vergoeding een aantal cursussen die leden kunnen volgen waaronder een lascursus.

Lascursus – vierde kwartaal 2016
Indien er voldoende animo is zal in het laatste kwartaal van 2016 opnieuw een lascursus starten. Het gaat om 4 dagdelen van 3 uren waarbij vaardigheden m.b.t. het MIG-lassen (CO2) zowel in theorie alsmede in de praktijkwordt gegeven. De kosten bedragen € 95,-. Als u ook aan de lascursus wilt deelnemen dan graag uw aanmelding vóór 1 oktober bij Sjoerd van Netten (sjoerdvannetten@gmail.com) kenbaar maken. De indeling voor het najaar loopt naar rato van binnenkomst. De exacte cursusdata volgen nog, maar zal bij voldoende deelname
zowel op dinsdagochtend (v.a. 09.00u) alsmede op zaterdagmiddag (v.a. 15.00u) plaatsvinden. Dit telkens gedurende 3 uren. In beide groepen is plaats voor maximaal 4 personen. Bij opgave graag uw voorkeur voor welke dag aangeven! (Bij een overschot aan deelnemers zal er een doorverwijzing naar het voor- of najaar van
2017 plaatsvinden.)

Algemene informatie over de lascursus
Op de Hobbyclub zijn er veel apparaten waar de leden van meet af aan goed mee uit de voeten kunnen. Ondanks dat leden zelf vaak al een ruime technische kennis en inzicht meebrengen zijn er toch ook machines die wat meer kennis, kunde en vaardigheden vragen.  Dit geldt ook voor de diverse soorten lasapparaten waarmee stalen delen naadloos met elkaar verbonden kunnen worden.
Sinds een aantal jaren wordt er op de DHC een lascursus voor beginners gegeven. Deze cursus wordt gegeven door Siemen Hofman, hij is ook beheerder bij de hobbyclub. Het doel van de cursus is dat leden de stap durven te zetten om zo’n apparaat te gebruiken.
Op een aantal middagen komen 4 cursisten bij elkaar en krijgen onderricht in het lasproces en veiligheid!
Daarnaast wordt een kleine introductie gegeven in de wereld achter het lassen.
Dit betreft materiaalkennis, ontwerpen en corrosiebescherming. Dit is een praktische aanvulling op het omgaan met het lasapparaat in combinatie met het te lassen materiaal.

Deze cursus wordt door de cursisten als erg positief en leerzaam ervaren.