Veiligheid

Het gehele machinepark voldoet aan dezelfde veiligheidseisen zoals die ook voor een normaal bedrijf gelden.Dit houdt, buiten de periodieke keuringen om, in dat draaiende onderdelen goed afgeschermd zijn en er gebruik wordt gemaakt van oog- en gehoorbeschermers.Tevens is de aanwezige beheerder de aangewezen persoon om bij nieuwe leden te beoordelen of zij voldoende know-how hebben om met een bepaalde machine om te kunnen gaan.

 

machines machine2
Onze stelling is ‘bij twijfel niet doen!’.
De laatste jaren hebben wij dan ook geen noemenswaardige ongelukken mee mogen maken en willen dit ook graag zo houden.
Ten aller tijde: Veiligheid staat voor zowel de hobbyist, alsmede omstanders, voorop!