Werkplek huren

Leden kunnen op het terrein, in het gebouw of in de haven een werkplek huren waar zij hun auto, aanhanger, boot, caravan e.d. kunnen stallen.
Voorwaarde is wel dat er ook daadwerkelijk aan het object gewerkt wordt.
De tijdsduur is in beginsel van ondergeschikt belang mits het andere leden niet blokkeert in het uitoefenen van hun hobby. Is dat wel het geval dan zal in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht.

Werkplek boot (buiten) Werkplek auto (binnen of buiten)
werkplek_boot werkplek_auto

Via individuele meterkasten op het terrein en in de haven is de mogelijkheid om elektriciteit te verkrijgen.
De tarieven voor zowel stalling alsmede het verbruik van elektriciteit worden jaarlijks vastgesteld en periodiek afgerekend.
Tenminste 2x per jaar wordt er een boottakeldag georganiseerd (in april en in oktober).
De kosten van de (externe) kraanhuur worden naar rato van inzet per boot/schip doorberekend.
Tevens worden door de club ‘bokken’ verhuurd om de schepen op een veilige manier op het terrein te ‘parkeren’.