Bestuur

Overzicht bestuursleden

Bestuur Drachtster Hobby Club: (bestuur@drachtsterhobbyclub.nl)
Voorzitter: E.H. Jensma (voorzitter@drachtsterhobbyclub.nl)
Secretaris: R.H. Postema (secretaris@drachtsterhobbyclub.nl)
Penningmeester: J. Koenen (penningmeester@drachtsterhobbyclub.nl)
Commissie Beheerders: K. Broekstra & E Jager
Opleidingen: B. Offereins (opleidingen@drachtsterhobbyclub.nl)
Ledenadministratie: B. Offereins (ledenadministratie@drachtsterhobbyclub.nl)
Commissie Gebouw & Terrein: T. Siegersma (gebouw.terrein@drachtsterhobbyclub.nl)

Algemeen informatie adres:
info@drachtsterhobbyclub.nl

Website:
Redactie en vormgeving: W. van Dam (redactie@drachtsterhobbyclub.nl)
Techniek: R.W. Kuipers (webmaster@drachtsterhobbyclub.nl)