Visie

De Drachtster Hobby Club stelt zich als doel de (recreatieve) vrijetijdsbesteding te bevorderen.
Deze vrijetijdsbesteding wordt in de ruimste zin gezien waarbij het centrale punt ligt in de uitoefening van de vrijetijdsbesteding (of de voorbereidingen daarvoor) binnen de faciliteiten die de vereniging daarvoor beschikbaar stelt. Kernwaarden hiervoor zijn:

•toegankelijkheid
•ondersteuning
•kennisverruiming
•laagdrempeligheid

Missie

De Drachtster Hobby Club stelt ruimte(n), hulpmiddelen en educatie ter beschikking aan de inwoners van Drachten e.o.
Enerzijds ten dienste van de recreatieve vrijetijdsbesteding, anderzijds aan andere vormen van vrijetijdsbesteding waarbij het accent gelegd wordt om een maatschappelijke meerwaarde en invulling voor de inwoners van Drachten e.o. te genereren.
Wij bieden de ‘doe-het-zelver’ een ruim aantal mogelijkheden om in eigen beheer dingen te kunnen ontwikkelen, onderhoud te plegen of te kunnen bouwen.
Daarnaast hebben wij een aantal ambities die we de komende jaren meer gestalte willen geven.
De belangrijksten daarvan zijn maatschappelijke betrokkenheid, verdere dienstverlening naar onze leden en meer clubgevoel.