Contributie

Mede dankzij de belangenloze inzet van de leden en de ondersteuning van een aantal bedrijven kan de contributie relatief laag blijven.
De contributie voor 2022 bedraagt € 72,00 per jaar en wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Leden kunnen vrij gebruik maken van het merendeel van de aanwezige machines en gereedschappen om bewerkingen uit te voeren aan meegebrachte materialen of objecten.
Voor het gebruik van de lastoestellen (verbruik gassen) en gebruiksgoederen hanteert DHC een marktconform tarief.